Hoe kunnen leerlingen beter worden in begrijpend lezen?

Begrijpend lezen is een vaardigheid die van groot belang is voor de ontwikkeling van de taalvaardigheid van leerlingen. Problemen met begrijpend lezen kunnen leiden tot grote tekortkomingen in de prestaties van leerlingen en hun algehele ontwikkeling op de lange termijn. Daarom is het van cruciaal belang dat leerlingen leren hoe ze beter kunnen worden in begrijpend lezen. In deze blog geven we een aantal tips en strategieën die leerlingen kunnen gebruiken om hun begrip en vaardigheden bij het lezen van teksten te verbeteren.

1. Bouw voorkennis op

Een van de belangrijkste aspecten van begrijpend lezen oefenen is dat leerlingen de informatie die ze al hebben over een onderwerp, gebruiken om de nieuwe informatie die ze lezen te interpreteren. Leraren kunnen leerlingen helpen om voorkennis op te bouwen door te starten met een activiteit waarbij ze reflecteren over hun kennis over het onderwerp voordat ze beginnen met lezen. Dit helpt hen om te visualiseren en de relatie tussen de informatie te leggen. 

2. Gebruik tekstanalyse

Begrijpend lezen gaat hand in hand met tekstanalyse. Leerlingen zouden moeten leren om zich te concentreren op de tekstuele elementen, zoals hoofdgedachte, kernwoorden en signaalwoorden en deze vervolgens te gebruiken om de tekst te interpreteren. Het helpt hen om de tekst beter te begrijpen en de structuur van de tekst, de argumentatie en de conclusie te herkennen. Tekstanalyse en interpretatie skills zijn dus fundamenteel voor begrijpend lezen. 

3. Gebruik leesstrategieën

Het gebruik van leesstrategieën door leerlingen kan ook helpen om hun begrip te verbeteren. Leraren kunnen leerlingen verschillende leesstrategieën aanleren, zoals skimmen en scannen, het lezen van de eerste en laatste zinnen, visualisatie- en vraag- en antwoord methoden. Deze technieken stimuleren het denkproces van de leerling en verbeteren hun efficiëntie bij het begrijpen van de tekst. 

4. Herhaald lezen

Herhaald lezen kan ook helpen bij het verbeteren van begrijpend lezen. Door teksten meerdere keren te lezen, kunnen leerlingen de structuur, de inhoud en de betekenis beter begrijpen. Herhaald lezen is vooral nuttig voor leerlingen die moeite hebben met het ontwikkelen van een duidelijk beeld van de informatie in de tekst. Leerlingen moeten in staat zijn om kleine woordgroepen met pauzes te lezen om de tekst beter te kunnen begrijpen.

Bron: www.stichting-leerkracht.nl