Lesmateriaal voor keuzevakken

Graduation hat with degree paper on a stack of book against blurred background

Dubbelklik heeft voor alle keuzevakken voor het VMBO aanvullend lesmateriaal beschikbaar. Het zijn complete modules met theorie en opdrachten. Docenten kunnen online precies volgen welke vorderingen de leerlingen maken. De keuzevakken zijn op dezelfde manier opgezet als de reguliere modules die door Dubbelklik worden aangeboden. De theorie wordt vrijwel geheel aangeboden in video’s en de opdrachten zijn zowel digitaal als op papier te maken. De online omgeving van Dubbelklik is zo opgezet dat het voor de leerling en voor de docenten gemakkelijk is om opdrachten op papier en digitale opdrachten te combineren.

Keuzevakken voor alle profielen

Dubbelklik kan lesmaterialen voor de keuzevakken in het VMBO aanbieden omdat het de vaste leverancier is van de educatieve materialen in het VMBO. Dat geldt voor alle profielen, dus voor Zorg & Welzijn, Economie & Ondernemen, Media, vormgeving en ICT, en Dienstverlening & Producten. Het lesmateriaal is op dezelfde manier vormgeven als de reguliere educatieve materialen. Het bestaat uit video’s met instructies en een groot aantal opdrachten, die online uit te voeren zijn maar ook goed kunnen worden geprint. Die keuze is belangrijk voor leerlingen. De ene leerling werkt het liefst online, maar de andere voelt zich beter thuis als hij opdrachten op papier uit kan werken.

Benodigde tijd voor een module

De tijd die leerlingen nodig hebben om een module met keuzevakken af te ronden komt overeen met de tijd die nodig is voor de modules van de profielvakken. Dat betekent dat een leerling op Basis/Kader niveau voor één module uit de keuzevakken 66 tot 96 uur tijd nodig heeft. Het verschil tussen de minimum en het maximum aantal uren wordt veroorzaakt door extra opdrachten, voor als de lesstof na de reguliere opdrachten nog niet helemaal duidelijk is. Een module voor de gemengde en theoretische leerweg kost 28 uur tijd.