Methode Nederlands en methode Engels voor het voortgezet onderwijs

Blink in ‘s-Hertogenbosch is leermiddelenontwikkelaar van verschillende lesmethodes voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Blink heeft een duidelijk doel: kinderen uitdagen om zichzelf te ontwikkelen en de wereld om hen heen te ontdekken. Om dit doel te bereiken ontwikkelt Blink alle lesmethodes samen met leerlingen en leraren. Deze manier van co-creëren zorgt er namelijk voor dat leerlingen met plezier naar de les gaan en dat zorgt ervoor dat zij écht leren. Twee van de lesmethodes die Blink ontwikkelt zijn PLOT26 en Wired.

PLOT26

PLOT26 is een methode Nederlands voor het voortgezet onderwijs. In de methode worden verschillende lessenseries aangeboden, waaronder lessenseries bij een verhaal en lessenseries bij vaardigheden. Naast deze lessenseries heeft PLOT26 ruimte ingepland die de docent Nederlands zelf kan inrichten: de vrije ruimte. Al het lesmateriaal is digitaal toegankelijk, maar er kan ook worden gewerkt met het boek. Op die manier kunnen leerlingen in de onderbouw van het havo en vwo en het hele vmbo werken met de lesmethode Nederlands. Ben je leraar Nederlands en benieuwd naar het lesmateriaal van PLOT26? Bekijk gerust de gratis proeflessen op de website eens!

Wired

Naast de methode Nederlands voor het middelbaar onderwijs is Blink ook uitgever van lesmethode Engels Wired. Ook deze methode is er voor het voortgezet onderwijs. Een leerjaar van Wired is opgebouwd rondom verschillende onderwerpen (zogenaamde topics). Deze topics zijn onderwerpen die aansluiten op de belevingswereld van jongeren. Denk aan YouTube, crimes oplossen en muziekfestivals. In alle topics gaan de leerlingen aan de slag met taaltaken. In deze taaltaken werken leerlingen bijvoorbeeld aan grammatica, vocabulaire, spreken, schrijven en luisteren. Naast het oefenen in de taaltaken kunnen leerlingen gebruik maken van de door Blink ontwikkelde Grammar App. Hiermee kunnen leerlingen hun grammatica verder oefenen op elk gewenst moment. Geef je Engels op de middelbare school? Bekijk de proeflessen of neem contact op!